...זהו הזמן מדהים ביותר להיות לומד

? האם אנחנו מוכנים

#יוטיוב #טכנולוגיה #לימוד #חדש