פלטפורמת לימוד שפה בכיתה Duolingo schools

קישור לאתר-https://schools.duolingo.com/

חדש !!! לימוד שפה זרה בDuolingo , עכשיו גם להכניס לכיתה.

עכשיו אתה יכול לעקוב אחר התקדמות התלמידים

למידה מעורבת מושלמת בכיתה.

שיעורי Duolingo לתת לכל תלמיד משוב אישי ותרגול.

עכשיו מורים יכולים לעקוב אחר כל תלמידיהם במקום אחד, באמצעות מרכז השליטה.

הוא שירות מקוון ללימוד שפות המבוסס על פלטפורמת תרגום טקסט באמצעות מיקור המונים. השירות בנוי בצורה בה משתמשים הלומדים שפה באמצעות הקורסים המוצעים באתר לוקחים חלק פעיל בתרגום תוכנם של אתרים ומסמכים שונים באינטרנט

#כלי #טכנולוגיה #שפהזרה